O mne

Volám sa Dušan Kostovský, žijem v Bratislave.

Zbieram etikety a tácky s tematikou architektúry, teda s obrázkami miest, hradov, kostolov, pivovarov a iných budov (aj ruín), ale aj mostov, majákov alebo interiérov.

Postupne sa pokúšam napĺňať túto stránku s členením na etikety a tácky (prípadne iné zberateľské predmety) a ďalej s členením na tie
- čo mám v zbierke
- čo mám na výmenu
- čo hľadám.

Jednotlivé položky sa snažím radiť jednak podľa krajín v členení na Slovenskú republiku, Českú republiku, ostatnú Európu a ostatný svet, jednak podľa pivovarov a sídiel, v ktorých sa nachádzajú.

Ak máte záujem o výmenu a máte tácky alebo etikety, ktoré hľadám, napíšte mi prosím.